Behandeling met immunoglobulinen

Het is belangrijk om de behandeling met immunoglobulinen (Ig's) af te stemmen op de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Aangezien iedere patiënt uniek is, kan het per patiënt verschillen welke Ig-toedieningsvorm het beste bij hem of haar past. Er bestaan drie verschillende toedieningsvormen voor Ig's. Dit zijn de intraveneuze, de subcutane en de gefaciliteerd subcutane vorm. Deze website biedt informatie over al deze varianten.

De effectiviteit van de drie toedieningsvormen is vergelijkbaar. Op een aantal andere kenmerken verschillen de toedieningsvormen echter wel. Als gevolg daarvan verschilt:

  • of de patiënt zelfstandig toedient, of dat een verpleegkundige dit doet;

  • hoe vaak er per maand wordt toegediend;

  • hoe lang een toediening duurt;

  • hoeveel toedieningsplaatsen er per keer worden gebruikt;

  • welk soort bijwerkingen (lokaal of systemisch) voornamelijk optreedt.

Selecteer een kenmerk voor meer informatie:

Wasserman. Immunol Allergy Clin North Am 2019;39:95-111