Intraveneus (IVIg)

Intraveneus

Bij intraveneuze toediening van immunoglobulinen (IVIg) worden de immunoglobulinen rechtstreeks in een bloedvat toegediend.

IVIg kan in het ziekenhuis of thuis onder begeleiding van een verpleegkundige worden toegediend. Doordat bij IVIg relatief grote volumes kunnen worden toegediend, betekent dit dat één toediening per drie à vier weken mogelijk is (dit is per individu verschillend). Met een gemiddelde toedieningsduur van circa twee uur per keer, betekent dit een maandelijkse toedieningstijd van circa twee uur. Bij IVIg zijn het met name systemische bijwerkingen die op de voorgrond staan, zoals hoofdpijn, misselijkheid of algehele malaise.

Kenmerken:

  • Toediening in een bloedvat

  • Toediening door een verpleegkundige of verpleegkundig specialist

  • Grote volumes toe te dienen

  • Veelal één toediening per drie à vier weken

  • Doorgaans één toedieningsplaats

  • Systemische reacties staan op de voorgrond

Wilt u meer weten over resultaten van klinisch onderzoek, bekostiging of productspecifieke informatie?

Log dan in met uw BIG-nummer voor verdere details.