Subcutaan (SCIg)

Subcutaan

Bij subcutane toediening van immunoglobulinen (SCIg) worden de immunoglobulinen in het onderhuids weefsel toegediend.

Subcutane toediening is geschikt voor thuisbehandeling. De patiënt kan dan na een korte training zelfstandig de Ig's toedienen, al is het ook mogelijk om ondersteuning van een verpleegkundige te krijgen. Bij SCIg worden kleinere volumes toegediend dan bij IVIg en fSCIg, waardoor toediening doorgaans één keer per week plaatsvindt (dit is per individu verschillend). Met een gemiddelde toedieningsduur van circa één uur per keer, betekent dit een maandelijkse toedieningstijd van circa vier uur. Bij SCIg zijn het met name lokale bijwerkingen die op de voorgrond staan, zoals pijn, jeuk, roodheid en zwelling op de plaats van toediening.

Kenmerken:

  • Toediening onder de huid

  • Zelfstandige toediening na gedegen training mogelijk

  • Relatief klein volume

  • Veelal één toediening per week

  • Doorgaans meerdere toedieningsplaatsen

  • Lokale reacties staan op de voorgrond

Wilt u meer weten over resultaten van klinisch onderzoek, bekostiging of productspecifieke informatie?

Log dan in met uw BIG-nummer voor verdere details.