Kenmerken

De effectiviteit van de drie toedieningsvormen is vergelijkbaar. Op een aantal andere kenmerken verschillen de toedieningsvormen echter wel. De mate waarin deze kenmerken aansluiten bij de individuele wensen en mogelijkheden, verschillen per patiënt. Het is daarom van belang een goede afweging te maken wanneer er voor een van de drie toedieningsvormen wordt gekozen.

;