Gefaciliteerd subcutaan (fSCIg)

Gefaciliteerd subcutaan

Bij gefaciliteerd subcutane toediening van immunoglobulinen (fSCIg) worden de immunoglobulinen in het onderhuids weefsel toegediend met behulp van het enzym hyaluronidase.

Dit enzym verhoogt tijdelijk (volledig omkeerbaar binnen 24 uur) de doorlaatbaarheid van het onderhuids weefsel. Hierdoor kunnen grotere volumes worden gegeven dan bij SCIg. Als gevolg kan fSCIg met eenzelfde frequentie worden toegediend als IVIg, dus eens per drie à vier weken (dit is per individu verschillend). Met een gemiddelde toedieningsduur van circa twee uur per keer, betekent dit een maandelijkse toedieningstijd van circa twee uur. Gefaciliteerd subcutane toediening is geschikt voor zelfstandige toediening, wat de patiënt met een korte training leert te doen. Ook is het mogelijk om ondersteuning van een verpleegkundige te krijgen. Bij fSCIg zijn het met name lokale bijwerkingen die op de voorgrond staan, zoals pijn, jeuk, roodheid en zwelling op de plaats van toediening.

Kenmerken:

  • Toediening onder de huid

  • Zelfstandige toediening na gedegen training mogelijk

  • Grote volumes toe te dienen

  • Veelal één toediening per drie à vier weken

  • Doorgaans één toedieningsplaats

  • Lokale reacties staan op de voorgrond

Wilt u meer weten over resultaten van klinisch onderzoek, bekostiging, of productspecifieke informatie?

Log dan in met uw BIG-nummer voor verdere details.